29 november 2012

Tips på sex filmer

Sex filmer för unga tycker jag att ni ska kika in på. Det är på Medveten Konsumtions sida och där samlas alla filmerna, där ungdomar i Nacka, gjort filmerna. Även Erik's green lab, ryms där.

Så här skriver Medveten Konsumtion om projektet:

"Projektet vill stärka det inflytande konsumenter har på samhällsutvecklingen i stort genom att medvetandegöra och inspirera så många som möjligt till att göra mer medvetna val. Tillsammans tar vi fram ett gäng filmer för unga och unga vuxna för att hjälpa deras konsumtionsvanor i grönare riktning. Nu finns sex filmer klara för allmän beskådan och spridning."

1 kommentar: