01 juni 2013

Våra trädgårdsmästare håller på att dö

Jag är medlem i Naturskyddsföreningen. Det kostar 30kr i månaden och för det får jag informationsmail om vad som händer i min krets, en medlemstidning och en årsbok med olika tema för varje år. Väl investerade pengar skulle jag säga! 

För någon vecka sedan fick jag hem ett brev om att min trädgårdsmästare håller på att dö. 

Det handlar såklart om våra livsviktiga bin. Jag har alltid vetat att de är oerhört viktiga, men det är först efter att jag såg dokumentären "inte bara honung" som jag förstod exakt hur viktiga de är. 

Bina pollinerar våra växter, som i sin tur ger oss mängder av våra livsmedel. 

Bristen på bin gör att man i USA har en industri där man transporterar bin på lastbilar för att kunna pollinera stora plantaget av odlingar. I Kina saknas så mycket bin att man pollinerar för hand. 

Sverige är inget undantag. Bidöden drabbar även oss. Bidöden kommer av att man använder bekämpningsmedel och för att man bedriver jordbruk som minskar mångfalden. 

Det är inte bara bin som försvinner, andra insekter, fåglar och växter minskar i antal. 

Naturskyddsföreningen jobbar för att politikerna att skärpa miljöreglerna för den biologiska mångfalden. 

Och de vill självklart ha hjälp av ekonomisk karaktär. Att stödja detta arbete är enormt viktigt. Det är ett sätt att bekämpa fattigdomen i världen, att hjälpa vår natur. 

Vill du hjälpa till? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar