02 maj 2015

Gula revolutionen

På en föreläsning på min livsmedelskurs hörde jag talas om begreppet gula revolutionen. Det avser tiden när vi började mata våra djur med korn, majs, havre, vete (gult med andra ord) istället för grönt gräs. Förr fanns det inte i någons medvetande att mata djuren med maten vi odlade, men i och med effektiviseringen i lantbruket så blev det möjligt.

Föreläsaren menade på att vi i och med detta ger för mycket energi i djuren och även i oss. Vi får en felaktig fettsammansättning och att det var efter detta som välfärdssjukdomarna har tagit plats i vår del av världen.

Hen menade att det skulle vara intressant att räkna på vad matproduktion kostar om man räknar i sjukhuskostnaderna som faktiskt är ett faktum pga att vi äter fel.

Intressant är att dra en parallell till fiske. Förr fiskade vi endast från havet, men nu när det börjar bli brist på fisk har det blivit en fiskeindustri på samma sätt som med köttindustrin. Nu odlas fisk i "påsar" i havet eller i bassänger på land och matas med foder som producenten väljer efter pris. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar